fbpx

Podkladová plocha pod chatku

Pred montážou si starostlivo pripravte podkladovú plochu, na ktorej bude vaša záhradná chatka stáť. Podkladová plocha by mala byť pevná a rovná a vyvýšená aspoň 10 cm nad okolitým terénom. Najvhodnejšia je  betónová platňa zhotovená na štrkovom lôžku. Ak však nemôžete túto alternatívu zvoliť, môžete ako podklad použiť zámkovú dlažbu. Ak ani táto alternatíva nie je možná, napríklad z dôvodu nedostupnosti terénu, alebo z dôvodu minimalizovania nákladov na prípravu podkladu, stačí Vám pripraviť 36ks betónových kociek, prípadne betónových zatrávňovačov (obrázky dole), ktoré si naši pracovníci sami uložia do vodováhy. Na takto pripravený vyvýšený podklad sa každých 50-60cm kladú podkladové hranoly, ktoré sú už impregnované a sú súčasťou záhradnej chatky, ktorú Vám dodáme. Týmto sa zabezpečí vzduchová medzera a priedušnosť medzi podkladom a podlahou domčeka a nedochádza k znehodnoteniu spodnej časti chatky vlhnutím a hnilobou.

Ak nemáte betónovú platňu, tak Vám chatku postavíme na betónových kockách (zatrávňovače), ktoré nám prichystáte v potrebnom počte, ktorý závisí od typu chatky. Upraviť a zarovnať terén do roviny si musí zákazník sám. Za vykonanú pokládku – zameranie a uloženie betónových kociek do vodováhy pod podkladové hranoly si účtujeme od 50,-€ (viď ilustračné foto).

Ohodnoťte post